Mistrovské soutěže OFS Hradec 2019/20 v IS FAČR (dospělí, st. žáci, ml. žáci, st. přípravka) – hlášenky v IS FAČR do 25. 7. 19

V IS FAČR najdete níže uvedené soutěže mužů, starších žáků, mladších žáků a 2 skupiny starších přípravek.  IS FAČR je nyní otevřen a nejpozději do 25. 7. 2019 zde mohou kluby zadávat termíny a začátky domácích utkání, po 25. 7. 2019 budou hlášenky přes IS FAČR...