Nový Hradec – Na náhradní hrací ploše klubu Nového Hradce Králové proběhl 22. června 2024 praktický seminář rozhodčích pod záštitou komise rozhodčích a delegátů Královéhradeckého kraje ve spolupráci s komisí rozhodčích OFS Hradce Králové a KRD OFS Trutnov za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

   Seminář vedli instruktoři rozhodčích Lukáš Vojtěch a Lubomír Bečvář ve spolupráci s fitness instruktorem Pavlem Fišerem a asistentem rozhodčích z profesionálních soutěží Lukášem Slavíčkem. Do semináře vhodnými postřehy přispěl i talentovaný rozhodčí Petr Dorotík a seminář také navštívil předseda OFS Hradce Králové Ing. Martin Zbořil.


  Semináře trvajícího přes dvě hodiny se z převážné většiny účastnili začínající rozhodčí, kteří si v rámci jednotlivých cvičení vyzkoušeli správnou spolupráci rozhodčích, signalizaci, správné navazování hry dle místa přestupku a mnoho dalších. Rozhodčím bylo vštěpováno mimo jiné správné používání a intonace píšťalky, bez čehož se do budoucna při utkáních neobejdou.   Všem výše uvedeným patří poděkování za činnost v rámci semináře a stejně tak patří poděkování klubu FC Nový Hradec Králové za prostor a přípravu hrací plochy.

Lukáš Vojtěch, předseda KRD OFS Hradec Králové 

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové