Komise rozhodčích a delegátů

Komuniké STK, Komuniké DK, Zápis VV, Zápis KRD…
Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží. Schváleno VV FAČR dne 31. 8. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 9. 2021.

Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží. Schváleno VV FAČR dne 31. 8. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 9. 2021.

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR. Tato opatření byla schválena VV FAČR dne 31. 8. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 9. 2021.  Vážení členové FAČR,...

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží k 5. 8. 2021 (zdroj web FAČR)

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží k 5. 8. 2021 (zdroj web FAČR)

VV FAČR schválil 5. srpna per rollam dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu. Změna pravidel spočívá v tom, že veškerou kontrolu...