Novinky a články

Zpráva generálního sekretáře FAČR z 1. 3. 2021

Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení, v rámci nichž byla mj. zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze: na venkovním sportovišti,na území obce, ve...

číst více

Volební valná hromada OFS Hradec dokumenty: pozvánka + návrh programu, deleg. lístek, volby návrh tiskopis, čestné prohlášení, stanovy + jednací a volební řády OFS Hradec. Aktualizace podkladů na nový termín 25. 3. 2021.

Pozvánka a návrh programu: Pozvánka-a-návrh-programu-VVH-OFS-Hradec-2021-1-1Stáhnout Delegační lístek + návratka (verze doc a docx): Delegační-lístek-VVH-OFS-Hradec-2021-a-návratka-1Stáhnout Delegační-lístek-VVH-OFS-Hradec-2021-a-návratka-2Stáhnout Tiskopis volby...

číst více

Odložení termínu Volební valné hromady OFS Hradec Králové. Nový termín: čtvrtek 25. března 2021 od 17 hodin Krajský úřad (sál zastupitelstva).

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání Volební valné hromady OFS 18. února 2021 bylo rozhodnuto 11. 2. 2021 tak, že se termín zasedání Volební valné hromady odkládá na 25. března 2021 od 17 hodin na Krajském úřadě...

číst více