Zde pravidla FAČR pro přípravná utkání z 20. 5. (dolní část) + doplněk z 1. 7.:

V návaznosti na jedenáct zásad pro sehrání přátelských zápasů zasíláme doplňující údaje k proplácení jednotlivých faktur za odpískaná utkání.

Upřesnění se týká bodu č. 7:

7.Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.

Kdy jednotlivé OFS/KFS vystaví k 30.6.2021 jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání. Tato faktura bude zaslána na e-mail dotace@fotbal.cz a následně bude v IS FAČR otevřena finanční podpora, kam jednotlivé KFS a OFS nahrají naskenované jednotlivé zápisy o utkání společně s dokladem o výplatě odměny R+D. Po kontrole nahraných podkladů bude faktura proplacena na bankovní účet uvedený na faktuře.

Vážení členové,
posílám přehled aktuálních zásad pro pořádání přátelských utkání ve všech věkových kategoriích.

Jedenáct zásad:

 1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání.
 2. Řídící orgán domácího klubu utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání.
 3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními.
 4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem.
 5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném.
 6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání.
 7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.
 8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně všechny faktury za rozhodčí uhradí.
 9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR.
 10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS.
 11. Všechna utkání je nutné sehrát podle hygienicko-epidemiologických pravidel.

Budu vás informovat o případných změnách.

S pozdravem

JUDr. Jan Pauly
generální sekretář FAČR