S ohledem na opakující se dotazy i podněty shrnuji několik odpovědí:

1.      Způsob výpočtu hráčů, kteří mohou nastoupit – počet hráčů schopných účastnit se utkání se vypočítá tak, že se započítávají pouze hráči dané věkové kategorie, přičemž za starší dorosty se započítávají i mladší dorostenci a za starší žáky i mladší žáci (tzn. hodnotíme-li B družstvo mužů, započteme všechny muže, přičemž ze soupisky A družstva toliko dva)

2.      Prohlášení o bezinfekčnosti – klub má povinnost zajistit prohlášení od všech osob účastnících se na utkání vyjma diváků (např. členové pořadatelské služby, podavači míčů, fotografové atd.); na tom se nic nemění tím, že rozhodčí (technický delegát) kontroluje pouze osoby uvedené v zápise o utkání

3.      Kontrola prohlášení o bezinfekčnosti – kontrolu provádí u všech osob uvedených zápise o utkání delegovaný rozhodčí, případně technický delegát s tím, že  hráč, jehož prohlášení není předloženo, nebude připuštěn ke hře; v utkáních, na které není rozhodčí delegován, se kontrola neprovádí a za splnění povinnost odpovídají pouze kluby

4.      Prohlášení o bezinfekčnosti od rozhodčích a delegátů – jednotlivé komise rozhodčích zajistí, aby rozhodčí podepsal prohlášení o bezinfekčnosti a toto si komise  ponechá pro případnou kontrolu u sebe (analogicky k povinnostem členských klubů ve vztahu k hráčům a dalším osobám podle pravidel); může také zajistit řídící orgán soutěže

Prosím o distribuci těchto informací do okresů a klubů.

Děkuji a tam, kde o víkendu začínáte, přeji úspěšný vstup do nové sezóny!

S pozdravem

Jan Lego

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

advokát

právní oddělení


Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6
Tel.:         (+420) 233 029 261

Mobil:      (+420) 604 348 597

E-Mail:    lego@fotbal.cz
Web:       http://www.fotbal.cz