OFS Hradec Králové

Proces financování spolků FAČR na rok 2018 zahájen

2 přílohy – návod a nejčastější dotazy:

Financování FAČR 2018 na web
FAQ 2018

Dobrý den,
zasílám pokyny a podklady k Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018 – viz níže + 2 přílohy (návod).
Všechny žádám o dodržení níže uvedených termínů a včasné vložení příslušných aktuálních dokumentů do IS FAČR – nově bude kontrolovat FAČR.

Důležitá data:

•16. 8. 2018 – otevření žádostí pro rok 2018

•13. 9. 2018 – uzavření žádostí pro rok 2018

•31. 10. 2018 – zaslání návrhu na úpravu nákladových položek (v IS FAČR)

•31. 12. 2018 – konečné datum vyúčtování

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové

Vážení,

na základě uskutečněných seminářů Financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018, které proběhly ve dnech 6. 8. 2018 v Olomouci, 9. 8. a 13. 8. 2018 v Praze, oznamujeme dnešní zahájení tohoto procesu.
Pro informaci přikládáme prezentaci, která obsahuje stručný popis celého procesu financování v roce 2018. Zároveň na základě četných dotazů přikládáme odpovědi na nejčastější z nich.
Informujeme vás, že úhrady dobropisů sběrných faktur za organizaci soutěže budou probíhat v období od 21. 8. do 31. 8. 2018. Tato forma podpory bude probíhat automaticky bez vaší součinnosti.
V případě nejasností či dotazů v oblastí žádostí o finanční podporu v IS FAČR se prosím obracejte:

Ø v rámci technické podpory na Nikolu Kandoussi

e-mail: nikola.kandoussi@mibcon.cz, telefon: +420 774 046 943

Ø v rámci metodické podpory na Andreu Hořejší

e-mail: dotace@fotbal.cz, telefon: +420 604 555 665

S pozdravem a přáním klidného zbytku dne

Andrea Hořejší

Středisko finanční podpory

Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
Tel.: (+420) 233 029 256

Mobil: (+420) 604 555 665

E-Mail: andrea.horejsi@fotbal.cz
Web: http://www.fotbal.cz