Hradec Králové – Právě dnes 17. 9. 2023 slaví významný životní mezník 75 let ing. Miroslav Přibyl (nar. 17. 9. 1948), dlouholetý rozhodčí a delegát svazu republikových, krajských a okresních soutěží. 

 V rámci Okresního fotbalového svazu Hradec Králové působil ve funkci předsedy, člena výkonného výboru a v současné době je předsedou disciplinární komise OFS Hradec. V Královéhradeckém KFS byl dlouholetým členem komise rozhodčích a lektorem pravidel fotbalu, která ovládá opravdu jako málokterý sudí a funkcionář. První utkání řídil v roce 1979 a na zápasy tehdejšího ČMFS Praha byl delegován od roku 1994. Ve funkci delegáta svazu je činný od roku 1993, v období 1995 až 2006 byl delegátem ČMFS Praha, nyní působí v rámci OFS Hradec Králové.  

Do dalších let mu zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na fotbalových hřištích i mimo ně přeje Okresní fotbalový svaz Hradec Králové. 

Foto a text: Lubomír Douděra