Vážení sportovní přátelé, členové FAČR. Národní sportovní agentura zveřejnila 1.10 . 2021 Výzvu MŮJ KLUB 2022. Vyhlášení této dotace v částce 1,6 mld. korun pro sportovní kluby v ČR je velkorysým krokem Národní sportovní agentury.

Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022.

Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR , kterou by kluby mohly získat, činí minimálně 322 mil. korun!

Jedná se o 3 491 členských klubů FAČR.

Upozorňujeme, že všechny aktivní fotbalisty ve věkové kategorii od 3 do 20 let (ročník narození 2019 až 2002) musíte mít registrované v IS FAČR a také musíte být jako žadatel registrovaný v Rejstříku sportu. V případě, že vámi uvedený počet sportovců je odlišný od Rejstříku sportu, tak nás kontaktujte.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 21. října 2021 do 30. listopadu 2021 do 12:00 h.

Výše dotace

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2019) do 20 let (ročník narození 2002), dle následujících kategorií:

  • Kategorie 1: Sportovci ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002) s předpokládanou účastí minimálně 1x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
  • Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002) s předpokládanou účastí minimálně 2x týdně na tréninkové jednotce, kteří se zároveň účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Tréninkovou jednotkou se pro potřeby této Výzvy rozumí pravidelně se opakující souvislá pohybová aktivita v příslušném druhu sportu. Výkon sportovní činnosti organizovaný SK/TJ, jež je žadatelem v této Výzvě, v délce alespoň 45 minut. Pokud je souvislá tréninková jednotka delší, (např. v délce 1,5 hod) jedná se stále o jednu tréninkovou jednotku.

Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené sportovním svazem nebo krajským/okresním sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp. start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

  • A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 1800 Kč
  • B = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí min 1x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku ve věku 11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006) bude částka dle písmena A navýšena o 500 Kč.
  • C = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 2500 Kč
  • D = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí minimálně 2x týdně na tréninkové jednotce a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 ‚soutěžních dnů“ za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození 2011až 2006) bude částka dle písmena C navýšeno o 800 Kč.

Celková výše dotace = A + B + C + D

Kalkulačku najdete ZDE.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz.

Způsob podávání žádostí:

Žádost bude podávána prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který je součástí Rejstříku sportu uveřejněného na internetové adrese www.rejstriksportu.cz.

Apelujeme na kluby ať věnují zvýšenou pozornost při vyplňování žádosti.

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email dotace@fotbal.cz. Rádi Vám pomůžeme.