V souladu s čl. 14 bod 1 a bod 4 písmeno a) a písmeno b) Stanov Okresního fotbalového svazu Hradec Králové svolává Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Volební valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.   

Volební valná hromada Okresního fotbalového svazu Hradec Králové se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 17 hodin na Krajském úřadě (sál zastupitelstva).

VVH se uskuteční za podmínek splnění aktuálních epidemiologických podmínek stanovených vládou ČR. Výkonný výbor OFS Hradec Králové si vyhrazuje právo v případě jejich nesplnění změnit termín VVH.

Na programu budou mimo jiné volby předsedy, členů VV a členů revizní komise OFS Hradec Králové. Návrhy mohou kluby posílat do 14. 1. 2021 – 17 hodin.   

Delegáty VVH vysílají kluby OFS Hradec Králové v souladu s čl. 15, odst. 3 Stanov OFS Hradec Králové 

Za každý klub se zúčastní 1 zplnomocněný zástupce (závazné pozvání).  

Pozvánka a další náležitosti budou zaslány následně, současně bude aktualizováno na úřední desce webu OFS Hradec Králové: www.ofshk.cz  

Zdraví 

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové