OFS Hradec Králové

Věc: vlastní rozhodčí z klubů 

Vážení,

   v zájmu zajištění řízení utkání OFS Hradec Králové proškolenými rozhodčími rozhodl VV OFS Hradec Králové 29. 6. 2020 o zřízení funkce „vlastního rozhodčího“ (dále jen VR). Tímto tedy žádáme zástupce klubů, aby se aktivně zapojili do nového projektu, který vyhlásil OFS Hradec Králové a má za úkol pomoci vyřešit nedostatek rozhodčích pro řízení našich okresních soutěží.   

Dovolte mi, abych jménem Komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové Vašim prostřednictvím pozval zvolené VR na seminář konaný v pondělí dne 10. 8. 2020 od 17 hodin ve sportovním areálu SPORT PARK HIT Třebeš. Jedná se o náborovou akci pro nově zvolený typ rozhodčího.Více informací v přiložených souborech (informace, přihláška). 

  Žádáme o nahlášení účastníka proškolení vyplněním a zasláním přihlášky nejpozději do 5. 8. 2020 na e – mail: sekretar@ofshk.cz Děkuji za spolupráci. 

2 přílohy informace a přihláška:

 S pozdravem  

Bc. Lukáš Vojtěch, předseda KRD a člen VV OFS Hradec Králové