Seminář trenérů mládeže OFS Hradec Králové

  Hradec Králové / Trenérsko – metodická komise Královéhradeckého krajského fotbalového svazu ve spolupráci s Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pořádá seminář trenérů mládeže působících v soutěžích řízených OFS Hradec Králové. 
  Účelem semináře v rámci podpory mládežnických trenérů v roce 2019 je doškolení, jako jedna z podmínek získání jednorázového příspěvku 2.500 Kč každému mládežnickému trenérovi, který splňuje předepsané požadavky. Seminář se uskuteční 21. 10. 2019 od 16.30 hodin ve sportovním areálu FC Slavia Hradec Králové. Garantem za nominace trenérů dle pokynů, které byly zaslány na všechny oddíly OFS Hradec Králové, je klub!

Předpoklad vyplacení příspěvku pro trenéra:
1. účast na doškolovacím semináři 21. 10. 2019
2. platná trenérská licence, minimálně C 
3. aktivní působení v klubu hrajícím jakoukoliv mládežnickou soutěž řízenou Okresním fotbalovým svazem Hradec Králové
4. vyplněný dotazník a podklad k výplatě

Program semináře: 

16.15 – 16:30: prezence (podpis každého trenéra samostatně)
16.30 – 17.45: ukázková tréninková jednotka – zaměření starší žáci/dorost
17.45  diskuse
Po ukončení diskuse předání vyplněného dotazníku a podkladu k výplatě každým trenérem samostatně!

Za TMK Královéhradeckého KFS:

Mgr. Jan Míl, Grassroots trenér mládeže Královéhradeckého KFS

Kontakt  Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové, e – mail: lubomir.doudera@tiscali.cz