Zápis ze schůze č.10/2018-2019 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 14.12.2018 – per rollam

Doručená pošta:
a) KRD KFS KH kraje: Žádost o nahlášení R na ŠMR.

Odeslaná pošta:
a) KRD KFS KH kraje: Nahlášení R na ŠMR.
Miroslav Šamšula ID 81071371, email: mir.sam@seznam.cz, tel: 775165432, Šumperk

Zapsal: Dušan Krucký

Ověřil: Evžen Zvolánek