Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží k 5. 8. 2021 (zdroj web FAČR)

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží k 5. 8. 2021 (zdroj web FAČR)

VV FAČR schválil 5. srpna per rollam dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu. Změna pravidel spočívá v tom, že veškerou kontrolu...