Vážení kolegové,
KRD OFS Hradec Králové Vás zve na pravidelný letní seminář.
Letošní seminář se uskuteční v sobotu 26. 6. od 10 hodin v restauraci CykloBar na Hradečnici v Hradci Králové (Hradečnice 1928/4a) a je pro všechny R z listiny OFS povinný. Rozhodčí byli v předstihu obesláni mailem.

Program:

9:30 – 10:00  prezence účastníků

10:00  zahájení semináře

10:15  orientační testy z PF

11:00  vystoupení předsedů odborných komisí

11:30 ukončení oficiální části, diskuze

Lukáš Vojtěch, předseda KRD OFS Hradec Králové