Navazuji na předchozí informace ohledně trénování,
vyčkávali jsme (zřejmě opět bláhově) na oficiální schválenou informaci o tom, jakým způsobem se tento týden trénuje.
Vzhledem k tomu, že nepřichází, zasílám aktuální obecně využívaná pravidla podle „rozvolňovacích balíčků“ Ministerstva platný pro tento týden:

Ještě upřesňující výklad k bodu 1), který došel z FAČR následně:

Na základě některých dotazů v krátkosti upřesňuji předešlou zprávu tak, aby bylo vše zřetelné, tj. trénovat lze v počtu 6 dvojic na čtvrtině hřiště (tj. 15 mna jednu osobu).

1) 6 dvojic na 15 m2 (čtvrtina hřiště);
2) není nutné zvláštní testování;
3) nevyužívat vnitřní prostory (šatny, umývárny).

V pondělí by mělo dojít k dalšímu rozvolnění, podám tedy další zprávu.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář
Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
e – mail: pauly@fotbal.cz

Tel.: 233 029 247
Mob.: 721 833 114