Aktualizovaná pozvánka VVH zde v příloze:

Delegační lístek (formáty doc a docx): – rovněž návratka do 18. 3. 21

Stanovy OFS Hradec, jednací řád, volební řád:

Kandidatura tiskopis:

Čestné prohlášení tiskopis: