Vážení předsedové,
z opatrnosti pro forma informuji, že od 18. 12. platí podle „PES“ (staronová) pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Je možné použít následující pravidla:

  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit maximálně do 6 osob na jednom sportovišti,
  2. Je zakázáno používat:
    a) vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    b) vnitřní sportoviště;
  3. musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář FAČR