Disciplinární komise

Komuniké STK, Komuniké DK, Zápis VV, Zápis KRD…

COVID pravidla – doplňující informace FAČR právní oddělení z 7. 8. 2020.

S ohledem na opakující se dotazy i podněty shrnuji několik odpovědí: 1.      Způsob výpočtu hráčů, kteří mohou nastoupit – počet hráčů schopných účastnit se utkání se vypočítá tak, že se započítávají pouze hráči dané věkové...

Desatero pravidel FAČR proti šíření nemoci COVID-19, pravidla COVID 2020-21, tiskopis vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID, novelizace soutěžního a disciplinárního řádu.

5. 8. 2020 Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19 Na základě nových pravidel schválených Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2020 Sekretariát Asociace vydává pro zjednodušení následující „desatero pravidel“ proti šíření COVID-19: 1. Pravidla se týkají všech...

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O ZMĚNĚ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU z 5. 5. 2020 – AMNESTIE

Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně disciplinárního řádu tak, že se za ustanovení § 119 vkládá nové ustanovení tohoto znění: HLAVA IV AMNESTIE § 119a Amnestie Výkonný výbor FAČR je oprávněn ve zvlášť výjimečných případech rozhodnout o amnestii uložených disciplinárních...

Program soutěží FAČR, KFS a OFS je do odvolání přerušen – zdroj web FAČR 12.3.2020. Týká se i přátelských utkání a turnajů.

12. 3. 2020 FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny....