Pozvánka a návrh programu:

Delegační lístek + návratka (verze doc a docx):

Tiskopis volby návrh na kandidáta :

Čestné prohlášení o bezúhonnosti:

Schválené stanovy, jednací a volební řády:

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové