Jak jsem již avizoval, v souvislosti se stavem nouze na jaře 2020 vychází  časopis Fotbal v kraji 1 x za 14 dní. Na základě rozhodnutí VV Královéhradeckého KFS přichází ještě jedna změna, a to, že časopis bude vycházet do konce předčasně ukončené „jarní části soutěží“ 1 x za 14 dnů, od 14. 4. 2020 pouze v elektronické podobě. Celkem ho tedy mají předplatitelé 2 x v tištěné podobě a 5 x ho obdrží v elektronické podobě na e – mail. 

Pokud by nastal problém s doručením přes e – mail, řešte na těchto mailových adresách: Vrbova.Iveta@seznam.cz (Fotbal v kraji distribuce) nebo lubomir.doudera@tiscali.cz

V této souvislosti si sekretáře, činovníky klubů, hráče, rozhodčí, trenéry dovoluji požádat o zasílání zajímavostí z klubů, týmové fotografie dospělí, mládež (aktuální i historické), jubileí členů i klubů a dalších vhodných materiálů  ke zveřejnění ve Fotbale v kraji. Předem děkuji za spolupráci.

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové