Vážení předsedové,

 1. V souvislosti s posledním zasedáním VV FAČR jsem Vám již zaslal informaci ohledně ukončení soutěží. Pro forma zasílám všechny dokumenty ještě jednou v příloze, včetně vyznačených změn. Na základě dotazu v této věci pouze potvrzuji, že z Vaší strany už není třeba dělat žádné rozhodnutí.
 2. Z rozhodnutí VV
  1. VV s ohledem na aktuální situaci schválil

i.      nový termín konání VH, a to 18/6/2020. Program a místo (Olomouc) zůstávají beze změny,

ii.      odložení termínu pro vyplnění e-mailové adresy (digitalizace členství) do konce letošního roku – prosím o důkladné rozšíření této informace,

iii.      změnu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže schválených dne 04.02.2020 tak, že se do čl. 89 nově se vkládá odstavec 4 tohoto znění:

 1. 4. Ve výjimečných případech, kdy z důvodů vyšší moci není objektivně možné naplnit všechny povinnosti uložené těmito pravidly, může Výkonný výbor FAČR: a) prodloužit platnost již udělených licencí, resp. certifikátů; b) udělit výjimku z povinnosti stanovenou těmito pravidly.
 2. S ohledem na stávající pandemii koronaviru COVID-19 a na ní navazující předpisy nebo rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, kdy je pro žadatele o licence velmi obtížné v roce 2020 splnit všechny podmínky stanovené Pravidly pro projekty na podporu talentované mládeže schválenými dne 04.02.2020, 1. rozhodl Výkonný výbor FAČR takto:

i.      a) žadatelům o licenci se prodlužuje platnost licence, resp. certifikátu z 30.06.2020 do 31.12.2020;

ii.      b) žadatelé o licenci podají prostřednictvím systému SAFE žádost o licenci pro období od 01.01.2021 nejpozději do 30.09.2020;

iii.      c) žadatelé o licenci nejpozději k 31.05.2020 podají přehled o plnění podmínek stanovených Pravidly pro projekty na podporu talentované mládeže za rok 2020.

 1. Prozatímní formát komunikace
  1. Včera proběhla telefonní konference se všemi sekretáři KFS. Řešila aktuální palčivá témata na krajské a okresní úrovní, dále probíráme možnosti dalších úprav předpisů na nadcházející období. Ještě jednou všem děkuji za účast a těším se na další setkání, samozřejmě i to opravdové.
  2. Příští úterý proběhne konferenční hovor všech předsedů KFS s předsedou Malíkem. Na tomto setkání budeme řešit aktuální vývoj situace a Vaše další potřeby v následujících měsících, včetně ekonomické situace OFS a KFS. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, prosím, vzneste ho prostřednictvím svého předsedy kraje.
 2. Venkovní sportování
  1. Vláda na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožnila lidem individuálně sportovat bez roušek. Od půlnoci z pondělí na úterý můžeme opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory.
  2. Upozorňuji na změnu ve výkladovém stanovisku Národní agentury pro sport ohledně sportovní na venkovních sportovištích. „Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti“, podle kterého jsou povoleny venkovní sportovní turnaje. Tento odstavec neměl být součástí finální verze, neboť není pravdivý a nebyl součástí verze, kterou schválil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička – více zde. Manuál je nyní stažen.

Hezké velikonoční svátky všem.

3 přílohy:

JUDr.Jan Pauly, generální sekretář

Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247, Mob.: 721 833 114, e – mail: pauly@fotbal.cz