Libčany – Ve věku nedožitých 76 let navždy tragicky odešel Zdeněk Paclt.

Jeho fotbalová kariéra byla spojena s Libčany, kde dlouhá léta působil jako hráč a později ve funkci sekretáře fotbalového klubu SK Libčany, zde byl rovněž hlasatelem na utkáních. V rámci Okresního fotbalového svazu Hradec Králové zastával též funkci rozhodčího. Často byl k vidění na fotbalových zápasech nejen v Libčanech či ve Lhotě pod Libčany, ale i v okolních obcích, kam dojížděl na svém oblíbeném motokole. Bude nám všem na zeleném trávníku i mimo něj chybět. 

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina Pacltova.      

Poslední rozloučení se bude konat v úterý dne 29. 10. 2019 v 10 hodin ve smuteční síni v Hradci Králové –  Kuklenách. 

Čest jeho památce! 

Příloha parte

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové