OFS Hradec Králové 

Vyhlášení Mimořádné valné hromady OFS Hradec Králové 5. 8. 2019    

V souladu s čl. 14 bod 1 a bod 4 písmeno  a) a písmeno b) Stanov Okresního fotbalového svazu Hradec Králové svolává Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Mimořádnou valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.   

 Mimořádná valná hromada Okresního fotbalového svazu Hradec Králové se uskuteční v pondělí 5. srpna 2019 od 18 hodin v restauraci U Švagerků. Na programu bude mimo jiné dovolba člena VV OFS Hradec Králové.   

Návrhy na člena VV OFS Hradec Králové mohou kluby posílat do 29. 7. 2019.   

Součástí MVH bude i pravidelný letní aktiv s oddíly před zahájením nového soutěžního ročníku 2019/2020.   

 Delegáty MVH vysílají kluby OFS Hradec Králové v souladu s čl. 15, odst. 3 Stanov OFS Hradec Králové 

Za každý klub se zúčastní 1 zplnomocněný zástupce  

 Pozvánka a další náležitosti budou zaslány následně (aktualizováno):   

2 přílohy pozvánka + návrh programu, delegační list

Jednací řád VH OFS Hradec Králové

Volební řád VH OFS Hradec Králové

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové