Hradec Králové – Ve věku nedožitých 64 let prohrál svůj poslední závod Ing. Jiří Pavlíček.

Jeho celoživotní láskou byl sport, zejména tenis, fotbal a běžecké lyžování (několikanásobný účastník Jizerské padesátky). Sportu obětavě a nezištně pomáhal i na poli funkcionářském. Působil dlouhá léta jako předseda Královéhradecké unie sportu (od roku 1998 až dosud). Byl členem výkonného výboru České unie sportu v Praze, místopředsedou Královéhradecké krajské organizace ČUS, jako předseda řídil mnoho let tenisový klub Lokomotiva Hradec. Dvě volební období se podílel na koncepci rozvoje sportu ve městě pod Bílou věží jako člen Sportovní komise při radě města. Významnou stopu zanechal ve fotbale, když po dlouhé období zastával funkci předsedy STK OFS, byl členem VV Okresního fotbalového svazu Hradec Králové, působil rovněž jako člen odvolací a revizní komise Královéhradeckého KFS, byl členem dozorčí rady v FC Hradec Králové. Bude nám všem na sportovištích i  mimo ně chybět. 

O víkendu 18. až 19. května při všech utkáních dospělých OFS Hradec Králové bude uctěna jeho památka minutou ticha.  

Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 20. května 2019 v 11 hodin ve smuteční síni Hradci Králové – Kuklenách. 

Čest jeho památce!