„Hradecké fotbalové osobnosti 2019“. Návrhy zasílejte nejpozději do 30. 9. 2019 – na předepsaném tiskopise (2. strana přílohy). Určitě najdete ve svých klubech osobnosti, které si toto ocenění zaslouží.

Zde v příloze Hradecká fotbalová osobnost 2019: