Vyhlášení valné hromady OFS Hradec Králové

V souladu s čl. 14 bod 1 a bod 4 písmeno a) a písmeno b) Stanov Okresního fotbalového svazu Hradec Králové svolává Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.

Valná hromada Okresního fotbalového svazu Hradec Králové se uskuteční ve čtvrtek 14. února 2019 od 17 hodin v restauraci U Švagerků.

Delegáty VH vysílají kluby OFS Hradec Králové v souladu s čl. 15, odst. 3 Stanov OFS Hradec Králové

Pozvánka a další náležitosti budou následovat.