Zápis ze schůze č.7/2018-2019 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 25.10.2018.

Přítomni: pp. Zvolánek, Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: pp. Orel, Douděra

Doručená pošta:
a) Předání z STK: R Skyba – neuvedení AR v ZoU č. A2A1007 – KRD udělila 1 TB dle sazebníku R.
b) Předání z DK: R Olah, Kincl, Vlachý, Gernát – uvedení nesprávných osob v ZoU do funkcí pomezních rozhodčích laiků – KRD nepovažuje toto za pochybení R, bude se řešit na semináři R.

1/ Na KRD se dostavili noví zájemci o funkci R: Česák, Šťastný a Zasadil. Byl proveden vstupní pohovor a seznámení s činností R.

2/ R Kejř – nedostavení se na utkání ligy žáků U-13. KRD udělila 5 TB dle sazebníku R.

3/ Trvají nevyřízené pohledávky R Gernáta a Kejře. Termín prodloužen do 5.11.2018.

4/ Schváleno obsazení R+DFA na 13. a 14. kolo.

5/ KRD projednala zprávy DFA.

6/ KRD se ztotožňuje s výsledkem šetření případu „ Kobylice B – Převýšov B“ a s trestem pro R Gernáta.

7/ Probíhá pravidelná aktualizace adresáře R.

8/ Předběžný termín zimniho semináře R je 26. leden 2019. Bude dořešeno na příští schůzi.

Příští schůze KRD se koná 8.11.2018 od 16:00 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký
Ověřil: Evžen Zvolánek