Komuniké STK OFS Hradec Králové

Hradec Králové/ Na 12. schůzi v ročníku 2018/19 se 26. 10. 18 sešla STK OFS a projednala následující body:

Změny utkání:
– žádná dohoda nedošla

Projednání ZOU:
STK vzala na vědomí vyjádření Slavoje Předměřice ke zprávě rozhodčích z OP ml. přípravka turnaj 7D.

Poznámka:
STK opětovně upozorňuje vedoucí ml. i st. přípravek a rozhodčí na úplné vyplňování ZOU v IS FAČR. Nelze sehrát zápas bez vyplněného ZOU.

Upozornění STK OFS:
STK OFS Hradec Králové důrazně upozorňuje kluby hrající soutěže OFS Hradec Králové všech kategorií na úplné a přesné dodržování nařízení týkajících se pořadatelského zajištění zápasů s ohledem na organizátora utkání a činnosti hlavního pořadatele vč. celé pořadatelské služby. Týká se to zejména SŘ § 40 hlavní pořadatel § 41 pořadatelská služba § 45 povinnosti organizátora utkání a § 42 odpovědnost hlavního pořadatele za porušení povinnosti pořadatelské služby.
Toto platí též pro dodržení Rozpisu soutěží OFS Hradec hlava I. čl. 6.
STK OFS Hradec důrazně upozorňuje kluby, že činnost hlavního pořadatele a celé pořadatelské služby končí až odjezdem rozhodčích, delegáta a družstva soupeře po utkání.

Halové OP mládeže OFS Hradec 2018 – přihlášky do 31. 10. 2018:
Vše SH Předměřice, startovné 300 Kč splatné na OFS Hradec:

24. 11. 2018 mladší přípravky:
Přihlášky: 1. Prasek, 2. Lhota p. L., 3. Urbanice, 4. Nový Hradec, 5. Hořiněves, 6. Kratonohy/Roudnice, 7. Dohalice/Cerekvice, 8. Slavia HK červení, 9. Slavia HK bílí, 10. Malšova Lhota, 11.

25. 11. 2018 starší přípravky:
Přihlášky: 1. Prasek, 2. Lhota p. L./Roudnice, 3. Urbanice, 4. Smiřice, 5. Hořiněves, 6. Skřivany/Červeněves, 7. Malšova Lhota, 8.

1. 12. 2018 mladší žáci:
Přihlášky: 1. Prasek, 2. Lhota p. L./Roudnice, 3. Nový Hradec, 4. Hořiněves, 5. Dohalice/Probluz, 6. Skřivany/Červeněves, 7.

2. 12. 2018 starší žáci a ml. přípravky finále:
Přihlášky SŽ: 1. Nový Hradec, 2. Hořiněves, 3. Roudnice/Kunčice, 4. Dohalice/Probluz, 5.

GIST pohár OFS Hradec 2018/2019 – 3. kolo čtvrtfinále duben 2019:
Kunčice B – Stěžery
Slavia HK B – Roudnice B
Kosičky B – Třebeš B
RMSK Cidlina B – Chlumec B

Příští schůze STK OFS se bude konat v pátek 2. 11. 2018 od 15 hodin v budově ČUS Habrmanova 192. (mt, ld)