Komuniké z Disciplinární komise OFS Hradec Králové

Na 11. schůzi v ročníku 2018/19 dne 24. 10. 18 Disciplinární komise OFS Hradec Králové projednala:

Nepodmíněné tresty A3B0604 Kobylice B – Převýšov B:
Vaněk Petr (SK Převýšov B, ID 86092001) – 3 SU (§ 45 odst. 1 DŘ) – urážka + 300 Kč pokuta
Gernát Lukáš (rozhodčí, ID 83031929) – zákaz činnosti rozhodčího na všechny soutěže řízené FAČR do 30. 6. 2019 – neuvedení červené karty v ZOU (§ 58 odst. 2) a maření činnosti DK § 61 DŘ + 150 Kč poplatek za projednání

Důležité upozornění všem klubům:
Dle sdělení IS FAČR je sledování uložených trestů v přímé kompetenci oddílů, které zodpovídají, že potrestaný hráč nenastoupí v utkání dle trestu příslušné DK.

Sdělení DK OFS: DK OFS upozorňuje oddíly a hráče, aby se k přestupku hráče při vyloučení vyjadřovali stručně a jasně ke konkrétní situaci výhradně na předepsaném tiskopise (při omluvě hráče). Při vyloučení hráče může kapitán využít svoje právo slušně se dotázat rozhodčího přímo na hrací ploše za co byl hráč vyloučen.

Proti uvedeným rozhodnutím DK OFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK OFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. VV OFS (DŘ § 75 odst. 2a) s doloženým odvolacím poplatkem ve výši 1500 Kč dospělí a 1000 Kč mládež (DŘ sazebník poplatků § 2) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách OFS nebo osobní účast na jednání DK.

Příští schůze DK OFS se bude konat ve středu 31. 10. 2018 od 16 hodin v budově Královéhradecké ČUS, Habrmanova 192. (ld)