Zápis ze schůze č.5/2018-2019 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 27.9.2018.

Přítomni: pp. Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: pp. Orel, Zvolánek, Douděra

Doručená pošta:
a) R Gernat – stížnost na člena VV OFS HK, předsedu STK OFS HK a sekretáře TJ Sokol Stěžery p. Ing. Marcela Tučka za údajné vyhrožování a schvalování násilí na jeho osobě.
– KRD předává kompetentním orgánům k prošetření.
b) Předání z DK: R Gernát – hrubé nedostatky v ZOU.
– KRD zve závazně na příští schůzi R Gernáta.
c) Předání z DK: R Hanuš – chybný a nesprávný popis vyloučení.
– Místopředseda KRD pan L. Vojtěch poučí R emailovou korespondencí.

1/ KRD řešila pochybení R a to následovně:
R Daněk – pozdní omluva na utkání (1 TB)
R Kosař – pozdní omluva na utkání (5 TB) + omezení delegací na 3 SU od 15.9.2018. Jmenovaný se dostavil k podání vysvětlení na schůzi KRD.

2/ Schváleno obsazení R+DFA na 9. a 10. kolo.

3/ KRD projednala zprávy DFA.

4/ KRD se zabývala koncepcí a působením DFA na OFS HK. Zprávu z jednání předá místopředseda KRD pan L. Vojtěch na příštím jednání VV.

5/ KRD zve opětovně na příští schůzi p. Ing. Miroslava Přibyla.

Příští schůze KRD se koná 11.10.2018 od 16:00 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký