V příloze je pozvánka s pokyny.

Semenář trenérů mládeře OFS Hradec Králové 1. 10. 2018

Seminář trenérů mládeže OFS Hradec Králové

Na kluby zaslán ještě dotazník trenéra a potvrzení o příležitostné činnosti k vyplnění se žádostí o předání vybraným klubovým trenérům k vyplnění aby to měli s sebou na semináři na přidělení jednorázového příspěvku na podporu mládežnických trenérů klubu hrajícímu jakoukoliv mládežnickou soutěž řízenou Okresním fotbalovým svazem Hradec

Na vysvětlenou příklad nároku na příspěvek trenérům jednoho klubu:
St. dorost: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč
St. žáci: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč
Ml. žáci: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč
St. přípravky: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč
Ml. přípravky: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč
Minipřípravky: OP – trenér licence min. C – 2500 Kč

V každé kategorii má nárok na příspěvek vždy jen jeden trenér (i pro souklubí)! Pokud má trenér na starosti více kategorií, může obdržet příspěvek pouze na jednu z nich!!!.

Vzhledem k finanční podpoře trenérů mládeže prostřednictvím NF a vzhledem ke znalosti okresních soutěží byl požádán OFS Hradec o spolupráci při kontrole zúčastněných trenérů. Nárok na příspěvek má skutečně pouze trenér, který aktivně působí v daném klubu a má platnou trenérskou licenci (minimálně C). V případě uvedení nepravdivých údajů v trenérském obsazení bude klub vyřazený z JAKÉKOLI podpory ze strany NF, resp. KFS.

Mgr. Jan Míl
Grassroots trenér mládeže Královéhradeckého KFS
Tel: +420 603 522 967
e – mail: mil@fotbal.cz