Komuniké z Disciplinární komise OFS Hradec Králové

Na 5. schůzi v ročníku 2018/19 dne 12. 9. 18 Disciplinární komise OFS Hradec Králové projednala:

Nepodmíněné tresty:
Linder Jakub (Libčany B, ID 91091516) – 3 SU od 10. 9. 18 (§ 45 odst. 1 DŘ) – urážka + pokuta 300 Kč
Hošek Ladislav (Hořiněves, ID 75030426) – 1 SU od 10. 9. 18 (§ 46 odst. 1 DŘ) – 2 ŽK
Jelínek Pavel (Myštěves B, ID 94111041) – 3 SU od 10. 9. 18 (§ 48 odst. 1 DŘ) – napadení + pokuta 150 Kč
Balcar Patrik (Myštěves B, ID 02051484) – 1 SU od 10. 9. 18 (§ 43 odst. 1 DŘ) – zmaření brankové příležitosti
Samšeňák Jan (Stěžery A, ID 88100357) – 3 SU od 10. 9. 18 (§ 45 odst. 1 DŘ) – urážka + pokuta 300 Kč

Žádost o zmírnění trestu:
Tužil Lukáš (Syrovátka, ID 78110786) – změna trestu na 1 SU podmíněně do 30. 11. 2018

JAKO OP A1A0505 Stěžery – Roudnice B:
DK OFS zahajuje disciplinární řízení z důvodu incidentu po utkání. DK OFS zastavuje činnost od 10. 9. 18 hráčům Sokola Stěžery: Jakub Pešl (ID 91121418) a Filip Švehlík (ID 87021585) – oba hráči se závazně dostaví na příští DK OFS ve středu 19. 9. 18 v 16.30 hodin. Dále se na příští DK OFS 19. 9. 18 v 16.30 hodin závazně dostaví rozhodčí Gernát, Smolko a Čožík. Rozhodčí Gernát doloží lékařskou zprávu o ošetření. Oddíl TJ Sokol Stěžery se do 17. 9. 18 písemně vyjádří k incidentu po utkání před nastoupením rozhodčích do auta a k neoznačení pořadatelské služby při utkání.

Důležité upozornění všem klubům:
Dle sdělení IS FAČR je sledování uložených trestů v přímé kompetenci oddílů, které zodpovídají, že potrestaný hráč nenastoupí v utkání dle trestu příslušné DK.

Sdělení DK OFS: DK OFS upozorňuje oddíly a hráče, aby se k přestupku hráče při vyloučení vyjadřovali stručně a jasně ke konkrétní situaci výhradně na předepsaném tiskopise (při omluvě hráče). Při vyloučení hráče může kapitán využít svoje právo slušně se dotázat rozhodčího přímo na hrací ploše za co byl hráč vyloučen.

Proti uvedeným rozhodnutím DK OFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK OFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. VV OFS (DŘ § 75 odst. 2a) s doloženým odvolacím poplatkem ve výši 1500 Kč dospělí a 1000 Kč mládež (DŘ sazebník poplatků § 2) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách OFS nebo osobní účast na jednání DK.

Příští schůze DK OFS se bude konat ve středu 19. 9. 2018 od 16 hodin v budově Královéhradecké ČUS, Habrmanova 192. (ld)