Komuniké z Disciplinární komise OFS Hradec Králové

Na 4. schůzi v ročníku 2018/19 dne 5. 9. 18 Disciplinární komise OFS Hradec Králové projednala:

Nepodmíněné tresty:
Šafařík Daniel (Kobylice B, ID 94081659) – 1 SU od 3. 9. 18 (§ 46 odst. 1 DŘ) – 2 ŽK
Mrštík Lukáš (Syrovátka, ID 80080566) – 3 SU od 3. 9. 18 (§ 42 odst. 1 DŘ) – surová hra + pokuta 150 Kč
Brett Václav (Prasek, ID 85051190) – 3 SU od 3. 9. 18 (§ 48 odst. 3 DŘ) – napadení rukou + pokuta 150 Kč

BD GROUP OP mladší přípravka – AFK Probluz oznámení vystoupení 29. 8. 18
Na základě návrhu STK OFS dle SŘ § 7 bod 2 a dle Rozpisu soutěží OFS Hradec 2018/19 (sazebník pokut STK) rozhodla DK OFS případ odhlášení družstva ml. přípravky AFK Probluz takto:
Dle § 69/3 DŘ udělila DK OFS pokutu AFK Probluz ve výši 2.000 Kč s následným vyloučením ze soutěže.

Důležité upozornění všem klubům:
Dle sdělení IS FAČR je sledování uložených trestů v přímé kompetenci oddílů, které zodpovídají, že potrestaný hráč nenastoupí v utkání dle trestu příslušné DK.

Sdělení DK OFS: DK OFS upozorňuje oddíly a hráče, aby se k přestupku hráče při vyloučení vyjadřovali stručně a jasně ke konkrétní situaci výhradně na předepsaném tiskopise (při omluvě hráče). Při vyloučení hráče může kapitán využít svoje právo slušně se dotázat rozhodčího přímo na hrací ploše za co byl hráč vyloučen.

Proti uvedeným rozhodnutím DK OFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK OFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. VV OFS (DŘ § 75 odst. 2a) s doloženým odvolacím poplatkem ve výši 1500 Kč dospělí a 1000 Kč mládež (DŘ sazebník poplatků § 2) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách OFS nebo osobní účast na jednání DK.

Příští schůze DK OFS se bude konat ve středu 12. 9. 2018 od 16 hodin v budově Královéhradecké ČUS, Habrmanova 192. (ld)