Zápis ze schůze č.3/2018-2019 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 30.8.2018.

Přítomni: pp. Zvolánek, Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: pp. Orel, Douděra
Hosté: p. Kekelák

Doručená pošta:
a) Předání z STK – R Ikizgül – KRD předává k řešení do KRD KFS za nedostavení se na utkání GIST poháru Libčany B – Chlumec B.
b) Email sekretáře OFS HK L. Douděry k utkání Probluz – Roudnice B. KRD OFS HK předává VMD p. R. Boniše komisi STK za nemístný komentář na adresu HR p. M. Doubravy a FAČRu.

1/ Schváleno obsazení R+DFA na 5. a 6. kolo.

2/ KRD projednala zprávy DFA.

3/ R Nohejl, Záliš, Gernat, Křičenský, Olah a Smolko nesplnili požadavky KRD. Termín pro splnění je do 5.9.2018.

4/ Pozdní omluva R P. Zámečníka. Řešeno TB dle sazebníku KRD.

5/ Na KRD se dostavil staronoví zájemce o funkci R p. Marek Čožík. Splnil podmínky pro zařazení na NL. U L. Douděry podepíše „Souhlas se zpracováním osobních údajů k informačním, registračním a marketingovým účelům.“ Termín úhrady za seminář do 5.9.2018.

Příští schůze KRD se koná 13.9.2018 v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2. Čas bude upřesněn telefonicky.

Zapsal: Dušan Krucký
Ověřil: Evžen Zvolánek