Komuniké STK OFS Hradec Králové

Hradec Králové/ Na 4. schůzi v ročníku 2018/19 se 31. 8. 18 sešla STK OFS a projednala následující body:

Změny utkání:
BELSPORT OP st. žáci E1A0103: Nepolisy – FC HK dívky 19. 10. v 16.30
BD GROUP OP ml. přípravka turnaj 1E SO 1. 9. v 9.30 hř. Hlušice (souhlasy RMSK Cidlina B, Prasek, Myštěves, Stěžery C přiloženy)

Poplatky: FC HK dívky 100 Kč, RMSK Cidlina N. Bydžov 500 Kč

JAKO OP A1A0206 Lovčice – Lhota p. L.:
STK vzala na vědomí vyjádření p. Jaroslava Myšky k pochybením v činnosti pořadatelské služby ve výše uvedeném utkání. V činnosti poř. služby a hlavního pořadatele byly zjištěny hrubé nedostatky (nesprávné jméno HP v ZOU, neoznačená poř. služba). Za porušení Rozpisu soutěží OFS Hradec 2018/19 čl. 6 odst. c a SŘ § 41 povinnosti pořadatele utkání je Sokolu Lovčice udělena pokuta dle SŘ § 7 odst. 3 ve výši 1.000 Kč. Dále STK žádá KRD o projednání tohoto případu s HR a delegátem svazu na tomto utkání.

BD GROUP OP mladší přípravka – AFK Probluz oznámení vystoupení 29. 8. 18
Návrh STK pro DK:
STK OFS případ odhlášení družstva ml. přípravky AFK Probluz předala dle SŘ § 7 bod 2 k dořešení DK OFS s návrhem: dle Rozpisu soutěží OFS Hradec 2018/19 (sazebník pokut STK) udělit pokutu AFK Probluz ve výši 2.000 Kč s následným vyloučením ze soutěže.

Výzva k doplnění OP mladších přípravek o 1 tým:
STK vyzývá všechny kluby v souvislosti se začátkem školního roku a zahájením OP MP, aby se v případě, že disponují větším počtem dětí kategorie ml. přípravek (např. nový tým či B tým), hlásily obratem na 1 uvolněné místo za tým Probluz/Cerekvice do OP MP u M. Tučka a L. Douděry.

Změna soupisky Sokol Myštěves A: STK vzala na vědomí výměnu hráčů na soupisce za zraněného Lekeš Ondřej doplněn Linhart Marek.

Poplatek za nemládež 2018/2019 kluby OP a 3. třídy – Rozpis soutěží OFS Hradec Králové 2018/2019 odst. XII. čl. 1 závazná rozhodnutí VV OFS:
Povinnost mít 1 mládežnické družstvo platí pro mužstva startující v OP a 3. třídě dospělých. Za splnění požadavku tohoto článku u spolupracujících oddílů lze uznat jako družstvo mládeže pouze tehdy, jestliže prokáže předložením smlouvy o výchově svých nejméně 7 hráčů příslušné kategorie u smluvních oddílů (časově omezený přestup) – termín do 13. 9. 18 včetně seznamu hráčů příslušných klubů. V případě nesplnění této povinnosti uhradí oddíl poplatek 8.000 Kč.
Jedná se o kluby: Boharyně, Ohnišťany, Syrovátka, Klamoš, Neděliště, Libřice.
GIST pohár OFS Hradec 2018/2019 (zadáno v IS FAČR):
1. kolo 22. 8. 2018 v 17.30:
P01 Kunčice B 6 – 0 Boharyně
P02 Prasek 2 – 2 Lovčice PK 5:4
P03 Syrovátka 2 – 3 Dohalice
P04 Stěžery B 0 – 3 Slávia HK B 29. 8. v 17.30
P05 Loko HK B 0 – 5 Roudnice B
P06 Neděliště 1 – 4 M.Lhota 29. 8. v 17.30
P07 Nový HK B 4 – 3 Probluz
P08 volné
P09 Kosičky B 1 – 1 Červeněves PK 5:3
P10 Vysoká B 5 – 2 Lhota p.L.
P11 Libřice 4 – 1 Cerekvice
P12 Dobřenice 0 – 3 Třebeš B
P13 Klamoš 1 – 3 Ohnišťany
P14 Lužec 0 – 9 Cidlina B
P15 Libčany B 2 – 5 Chlumec B 21. 8. v 18
P16 volné

2. kolo 5. 9. 2018 v 17.00 (zadáno v IS FAČR):
P17 Kunčice B – Prasek
P18 Dohalice – Slavia HK B
P19 Roudnice B – Malš. Lhota
P20 Stěžery – Nový HK B 6. 9. v 17.30
P21 Kosičky B – Vysoká B 6. 9. v 17
P22 Libřice – Třebeš B
P23 Ohnišťany – RMSK Cidlina B
P24 Chlumec B – Myštěves

Příští schůze STK OFS se bude konat v pátek 7. 9. 2018 od 15 hodin v budově ČUS Habrmanova 192. (mt, ld)