Aktiv oddílů OFS Hradec Králové

Tradiční aktivu všech oddílů Okresního fotbalového svazu Hradec Králové (za každý klub se zúčastní 1 zplnomocněný zástupce)

Datum: – středa 25. července 2018 v 17 hodin
Místo: – Restaurace U Švagerků

Rámcový program:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Zprávy – zhodnocení činnosti OFS za ročník 2017/18
– předseda VV OFS HK
– komise: STK, DK, KRD, KM, TMK, hospodář, RK
3. Vyhodnocení soutěžního ročníku 2017/2018 – předání diplomů
4 Vyhlášení soutěžního ročníku 2018/2019
– změny v rozpisu soutěží pro nový ročník
5. Diskuse
6. Závěr