Zápis ze schůze č.17/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 22.6.2018.

Přítomni: pp. Vojtěch, Novák, Douděra, Krucký
Omluveni: pp. Orel, Zvolánek

1/ KRD navrhuje VV ke schválení na postup rozhodčích do soutěží KFS tyto R: Kekelák, Šeba a Ikizgül.

2/ KRD projednala zprávy DFA.

3/ KRD probrala program letního semináře R.

4/ KRD provede aktualizaci adresářů R+DFA. Tímto žádá všechny R o kontrolu uvedených údajů. V případě nesrovnalostí kontaktují p. Douděru nebo p. Zvolánka. Odkaz na adresář: http://www.ofshk.cz/adresar-rozhodcich/

5/ KRD připomíná všem R, že letní seminář se uskuteční 28.7.2018 od 9 hod. na hřišti Nového Hradce Králové. p. Zvolánek zaslal všem R email s podrobnými informacemi.

6/ p. Douděra informoval z jednání VV.

7/ Ukončení činnosti R – p. David Frič. KRD děkuje za odvedenou činnost.

Příští schůze KRD se koná v rámci pravidelného letního semináře R 28.7.2018 od 8:00 hod. na hřišti Nového Hradce Králové.

Zapsal: Dušan Krucký