Vybudování ochranných sítí u dětského dopravního hřiště

Koncem měsíce dubna 2018 byla dokončena na zadním tréninkovém fotbalovém hřišti v areálu Tělovýchovné jednoty Sokol Třebeš, z.s. realizace projektu, v rámci kterého došlo k vybudování ochranných sítí směrem k dětskému dopravnímu hřišti nacházejícímu se v těsné blízkosti. Díky realizaci tohoto projektu podpořeného Nadačním fondem Veolia byla zabezpečena vyšší ochrana dětí využívajících toto dopravní hřiště k jízdě na kole.

Martin Holman, místopředseda TJ Sokol Třebeš, oddíl kopané.