Zápis ze schůze č.16/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 7.6.2018.

Přítomni: pp. Orel, Zvolánek, Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: p. Douděra

Odeslaná pošta:
a/ p. Zvolánek odeslal všem rozhodčím OFS HK email s informacemi k pravidelnému letnímu semináři rozhodčích.

1/ Schváleno obsazení R+DFA na 24. až 26. kolo.

2/ KRD projednala zprávy DFA.

3/ Předání z DK – R Stránský – vyřešeno TB dle sazebníku KRD.

4/ Na KRD se dostavil zájemce o funkci R p. Jindřich Hanuš. Byl proveden vstupní pohovor. Po splnění všech náležitostí bude zařazen na NL.

5/ Předseda KRD informoval o schůzce s předsedou a místopředsedou OFS HK.

6/ p. Zvolánek bude kontaktovat předsedu KR OFS RK ohledně nabídky předsedy OFS RK p. Židíka, týkajícího se programu obsazování R.

7/ R. Kejř a Kosař se opětovně nedostavili na schůzi KRD k vysvětlení svého přístupu k plnění povinností R. Omezení delegací trvá a týká se všech utkání, včetně přátelských a turnajových.

8/ Ukončení činnosti DFA – p. Evžen Zvolánek. KRD děkuje za odvedenou činnost.

9/ R Kekelák, Ikizgül a Šeba splnili limity krajských fyzických testů.

Příští schůze KRD se koná 22.6.2018 od 17:00 hod. v Restauraci u Švagerků, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký
Ověřil: Evžen Zvolánek