Zápis

ze schůzky Trenérsko-metodické komise OFS Hradec Králové, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. května 2018 od 18 hodin v salonku restaurace „U Jelena“

Přítomni : Ladislav Škorpil, Miloš Mejtský, Miroslav Švadlenka,
Vojtěch Dlabáček a Milan Frýda

Omluven : Josef Pleskot

Nepřítomen : Karel Krejčík

Program:

1. Přivítání přítomných – Dlabáček

2. Zhodnocení „Semináře fotbalových trenérů zaměřeného na rozvoj přihrávek v kategorii žáků“ pořádaného TMK OFS HK dne 21. 5. 2018 v areálu FC Slávia Hradec Králové, kterou vedli trenéři Petr Blažek a Martin Štěpán s žákovským týmem U 12 FC Hradec Králové – Dlabáček

3. Informace o finále „Poháru mladších a starších žáků OFS HK“ pořádaného dne 5. 6. 2018 v Třebechovicích p.O. – Škorpil, Dlabáček

4. Fotbalový kemp žáků a žákyň pořádaný 20. – 24. 6. 2018 – Chlumec n.C. – Dlabáček

5. Různé
– poděkování členům TMK OFS HK za práci v TMK v soutěžním
ročníku 2017–18 – Dlabáček
– snaha pomoci zajistit finanční prostředky na placení trenérů mládeže
v okrese Hradec Králové – Mejtský
– malá oslava 73. narozenin trenérské legendy regionu a člena TMK
Ladislava Škorpila – členové komise
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1) Předseda komise přivítal přítomné a oznámil jim, že svoji nepřítomnost omluvili Josef Pleskot a emeritní člen TMK pan František Vodička.

2) Zhodnocení „Semináře fotbalových trenérů zaměřeného na přihrávání míče v kategorii žáků“ pořádaného TMK OFS HK dne 15. 4. 2015 na přírodní trávě FC Slávia Hradec

Semináře se zúčastnilo 19 trenérů z toho dva členové TMK OFS HK
Dlabáček a Pleskot. Ukázka měla velmi dobrou úroveň. Jeden z trenérů
vedl trénink na hrací ploše a druhý jej komentoval z tribuny.

Předseda TMK napsal o této akci článek, který vyšel v úterý 29.5. 2018
v Hradeckém deníku a ve středu 30. 5. 2018 v časopise „Fotbal v kraji“
vždy doplněn o fotografii Lubomíra Douděry z této akce.

Tímto seminářem byl ukončen již pětiletý cyklus ve kterém bylo
pořádáno 15 seminářů. V každé soutěžním ročníku od roku 2013 vždy
tři semináře na stejné téma, ale určené pro různé věkové kategorie
(muži, dorost, žáci).

Tři roky byly semináře zaměřeny na rozvoj schopností (rychlost, síla,
vytrvalost) a dva roky na rozvoj dovedností (výběr místa, přihrávky).
V soutěžním ročníku 2018 – 19 se zaměříme na obcházení protihráče.

3) Informace o finále „Poháru mladších a starších žáků OFS HK“
pořádaného dne 5. 6. 2018 v Třebechovicích p.O. – Škorpil, Dlabáček

Kategorie mladších žáků – o „Pohár Ladislava Škorpila“:

V 16, 30 hodin se zároveň střetnou na polovinách hřiště

o 1. místo Sokol Dohalice a FC Nový Hradec B

o 3. místo Sokol Stěžery a FC Hradec Králové dívky

Kategorie starších žáků o „Pohár Jaroslava Míchala st.“:

V 17,30 hod o 1. místo hrají na celém hřišti souklubí

Malšova Lhota / FC Slávie HK – Nové Město / Chlumec n.C. B

4) Fotbalový kemp žáků a žákyň pořádaný 20. – 24. 6. 2018 – Chlumec n.C.
– ročník narození účastníků 2006 – 2009 – Dlabáček

OFS Hradec Králové
Věc: Kemp mládeže OFS Hradec Králové 2018

– Termín přihlášek posunut do 4. 6. 18

– Ještě jsou volná místa – pokuste se pomoci s naplněním kempu !!!
(já už jsem tam přihlásil vnuka z Brna – viz níže)

– Je třeba ještě sehnat alespoň 6 účastníků !!!

Momentální stav přihlášených:

01. Baťka Petr Jan (FC Hradec)
02. Pěnkava Patrik (FC Hradec)
03. Pěnkava Matěj (RMSK Cidlina)
04. Mazánik Tadeáš (M. Lhota)
05. Trampota Vojtěch (M. Lhota)
06. Sehnoutka Štěpán (Nový HK)
07. Karmín Dan (Nový HK)
08. Schober Filip (M. Lhota)
09. Bambas Adam (Chlumec)
10. Špás Daniel (Chlumec)
11. Zářecký Lubomír (Ústí n. O.)
12. Kaufman Patrik (Č. Kostelec)
13. Navrátil Ondřej (Třebeš)
14. Karel Jiří (Jaroměř)
15. Gazsi Sebastián (FC Hradec)
16. Brzek Ondřej (Chlumec)
17. Kašpar Roman (Jaroměř)
18. Dlabáček Václav (Řečkovice)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Pozvánka:

PŘÍPRAVNÝ KEMP MLADÝCH FOTBALISTŮ A FOTBALISTEK
ROČNÍK NAROZENÍ 2006, 2007, 2008 a 2009

Pořadatel : Komise mládeže a trenérsko-metodická komise OFS HK

Místo konání : Chlumec nad Cidlinou

Termín konání : 20. – 24. 6. 2018

Počet účastníků: Minimálně 25 hráčů, maximálně 30 hráčů

Ubytování : Chatky v areálu koupaliště v Chlumci nad Cidlinou

Stravování : Zajištěno po celý den (snídaně, oběd, večeře, 2 svačiny)

Cena kempu : 2700 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, celodenní
stravování, pitný režim, pronájem hracích ploch, atd.)

Doprava : Doprava do místa konání kempu a zpět je individuální.

Poznámka : Poplatek za pobyt bude vybírán na místě proti potvrzení.
O hráče se budou starat po celý přípravný kemp zkušení
trenéři pracující s mládeží i s dospělými.

Kromě pravidelného fotbalového programu (tréninková
jednotka dopoledne a odpoledne, přípravné zápasy, atd.)
bude připraven také doprovodný program, dojednává.

Přislíbená je účast některých úspěšných mládežnických
reprezentantů, zkušených trenérů a hráčů a současných
či minulých reprezentantů České republiky.
S přítomnými hosty proběhnou besedy nebo společné
tréninkové jednotky. V programu kempu je počítáno
i s kulturní částí adekvátní věku účastníků.

V metodické části programu budou hráčům sděleny
aktuální informace z pravidel fotbalu, regenerace
a stravování fotbalistů.

Přihlášky posílejte na adresu:
Okresní fotbalový svaz Hradec Králové Lubomír Douděra sekretář OFS Hradec Králové Habrmanova 192 501 01 Hradec Králové nebo na e-mail: lubomir.doudera@tiscali.cz Termín zaslání přihlášek: do 30. 4. 2018 Případné další informace získáte od Martina Firbachera, předsedy TMK KFS na tel.: 605 814 51

5) Různé
– předseda komise poděkoval přítomným členům členům TMK OFS HK
za práci v TMK v soutěžním ročníku 2017–18 a popřál jim krásné léto
a načerpání sil k další práci ve fotbale

– Miloš Mejtský slíbil zajistit kontakty na MŠMT, které by mohly
pomoci zajistit finanční prostředky na placení trenérů mládeže
v okrese Hradec Králové

– na závěr schůzky proběhla malá oslava 73. narozenin člena TMK
Ladislava Škorpila, jemuž členové komise popřáli hodně zdraví
a radosti z fotbalu a předali mu jako dárek „mléko starců“…..

V Hradci Králové Dr. Vojtěch Dlabáček, Ph.D.
31.5. 2018 předseda TMK OFS HK