Zápis ze setkání trenérů týmů OP mužů a činovníků OFS Hradec Králové,
které se uskutečnilo v pondělí 28. května 2018 od 18 hodin ve sportovním areálu Sokola Stěžery

Přítomní trenéři:
Jiří Hubáček – Dohalice, Jan Kraus – Myštěves, Petr Jánský – Kosičky, Martin Hloucal – Červeněves, Petr Richter – Třebeš B, Josef Michálek – Boharyně a Radim Pavlík zastupující trenéra Jana Rolka – Stěžery
Nepřítomní trenéři:
Slávia Hradec Králové B, Lhota p.L., Cerekvice, Kunčice B, Chlumec B (omluven), Probluz a RMSK Cidlina B
Přítomní činovníci OFS Hradec:
Marcel Tuček – předseda STK OFS HK, Vojtěch Dlabáček, – předseda TMK OFS HK, Lubomír Douděra – sekretář OFS HK, Ladislav Škorpil a Miroslav Švadlenka – členové TMK OFS HK
==============================================================================
Program setkání:
1. Přivítání účastníků setkání.
2. Zjištění názoru přítomných trenérů týmů OP mužů okresu Hradec Králové na snahu činovníků OFS Hradec Králové týkající se vytvoření týmu složeného z nejlepších hráčů působících v této soutěži a zajištění fotbalových utkání s vítězným celkem letošního JAKO okresního přeboru muž případně s výběry jiných okresů.
3. Poukázání na nedostatek rozhodčích v soutěžích řízených OFS Hradec Králové, hledání podpory v oddílech (rozhodčí z řad hráčů končících s aktivní činností a pod.).
4. Problematika trénovanosti v mužstvech OP mužů.
5. Různé
==============================================================================
Ad. 1.
Setkání zahájil člen Trenérsko-metodické komise OFS Hradec Králové Miroslav Švadlenka, který s nápadem sestavit reprezentační fotbalové mužstvo okresu Hradec Králové přišel a konzultoval jej s předsedou OFS HK Martinem Zbořilem, který jej podpořil.

Ad 2.
Přítomní trenéři týmů OP mužů okresu Hradec Králové, kterých však dorazila na setkání pouze polovina, snahu činovníků OFS Hradec Králové týkající se vytvoření týmu složeného z nejlepších hráčů působících v této soutěži a zajištění fotbalových utkání s vítězným celkem letošního JAKO okresního přeboru muž případně s výběry jiných okresů podpořili. Podle názoru Miroslava Švadlenky by v tomto reprezentačním týmu okresu HK měl mít zastoupení každý klub, který tuto soutěž hraje. On sám by potom měl být koučem tohoto mužstva. Protože první zápas s vítězným týmem JAKO Okresního přeboru mužů by se měl uskutečnit na hřišti onoho vítězného celku v týdnu po skončení soutěže tj. po 17. červnu 2018, příliš času na jeho nominaci nezbývá. Nominace by měla vycházel z počtu účastí hráčů v ideální jedenáctce uváděné Hradeckým deníkem po každém odehraném kole soutěže, doplněné o další hráče, které nám pomůže najít dotaz na vhodné hráče + post hráče, poslaný trenérům OP, případně vlastní znalost hráčů trenérů výběru OFS.

Ad.3.
Miroslav Švadlenka se potom pokusil s přítomnými zástupci trenérů zkonzultovat situaci týkající se nedostatku rozhodčích v soutěžích řízených OFS Hradec Králové. Objevily se názory, že mnohé zájemce o rozhodování fotbalových soutěží v okrese HK odrazuje fakt, že jsou o víkendech nasazováni na více než jedno utkání. Dále se hovořilo rovněž o rozhodování laiků ve funkcích pomezních rozhodčích. Ti by měli mít dle názorů přítomných sportovní oblečení zajišťované domácími kluby (dresy, návleky) a měli by mít jakousi zkoušku z pravidel fotbalu (dříve OZP neboli Osoby znalé pravidel).

Ad. 4.
Problematika trénovanosti v mužstvech OP mužů – přítomní trenéři vesměs poukazovali na velmi nedostatečný počet svých hráčů na trénincích. Některá mužstva netrénují vůbec, jiná pouze jednou týdně. Řešením bývá stejný termín tréninků (den i hodina) pro mužstvo mužů a dorostu což umožňuje oba týmy na tréninkovou průpravnou hru spojit (Sokol Dohalice).

Ad.5. Různé:
– přítomný nestor hradeckých fotbalových trenérů pan Ladislav Škorpil se aktivně zapojil do polemiky týkající se jednotlivých bodů setkání a svým osobitým humorem přispěl k přátelské atmosféře setkání; mnohé přítomné navíc trénoval (Švadlenka, Dlabáček), takže mohl s nimi provádět komparaci časů minulých s přítomností ve fotbale.

V Hradci Králové dne 28. 5. 2018

Zapsal : Dr. Vojtěch Dlabáček, Ph.D.
předseda TMK OFS Hradec Králové