Zápis ze schůze č.14/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 10.5.2018.

Přítomni: pp. Orel, Zvolánek, Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: p. Douděra

Odeslaná pošta: Předseda KRD zaslal písemnou odpověď oddílu Skřivan.

1/ Schváleno obsazení R+DFA na 21. a 22. kolo.

2/ KRD projednala zprávy DFA.

3/ KRD zve na příští schůzi R Kejře a Kosaře.

4/ KRD upozorňuje R Kozu V. a ostatní na povinnost dostavit se k utkání minimálně 30 minut před úředním začátkem.

5/ Na KRD se dostavil zájemce o funkci R p. Martin Záliš z OFS RK. Byl proveden vstupní pohovor. Po splnění všech náležitostí bude zařazen na NL.

Příští schůze KRD se koná 24.5.2018 od 16:00 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký
Ověřil: Evžen Zvolánek