Zápis ze schůze č.13/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 26.4.2018.
Přítomni: pp. Orel, Zvolánek, Vojtěch, Novák, Douděra, Krucký
Omluveni: —

1/ KRD v úvodu zasedání uctila památku p. Jaroslava Brandýského.

2/ Schváleno obsazení R+DFA na 19. a 20. kolo.

3/ R Kejř a Horák splnili své závazky vůči KRD.

4/ R Firbacher absolvoval náhradní seminář.

5/ VV OFS HK ve spolupráci s KRD ocenil R: Bečvář, Doubrava, Kánská, Koza V., Skyba, Stránský a Štosek za aktivní přístup k delegacím během zimní přestávky.

6/ Za OFS HK budou pozváni na fyzické prověrky do KFS KHK R: Kekelák, Ikizgül a Šeba.

7/ KRD provedla kontrolu cestovních nákladů R. Předseda KRD odpoví písemně oddílu Skřivan.

8/ Na základě zpráv DFA je KRD hrubě nespokojena s přístupem k utkáním R Markarjance a Kozy M.

9/ Byl aktualizován seznam R+DFA na OFS HK.

10/ Za hrubé chyby v ZOU byl R Stránský potrestán dle sazebníku TB.

Příští schůze KRD se koná 10.5.2018 od 17:00 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký