Zápis ze schůze č.12/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 12.4.2018.

Přítomni: pp. Orel, Vojtěch, Novák, Krucký
Omluveni: pp. Zvolánek, Douděra
Hosté: Zbořil, Haleš, Novotný

1/ Schváleno obsazení R+DFA na 17. a 18. kolo.
2/ R Horák splnil závazky vůči KRD.
3/ KRD předává do DK R Kejře za neplnění povinností R.
4/ NL byla schválena per-rollam.
5/ Na KRD se dostavili noví (staronoví) zájemci o funkci R: Filip Drobný, Daniel Bouška, Lukáš Gernat a Ondřej Smolko. Byl proveden vstupní pohovor a seznámení s činností R.
6/ KRD poblahopřála Zbyňku Novotnému k jeho životnímu jubileu.

Příští schůze KRD se koná 26.4.2018 od 16:30 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký