Zápis ze schůze č.11/2017-2018 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 22.3.2018.

Přítomni: pp. Orel, Zvolánek, Vojtěch, Novák, Douděra, Krucký
Omluveni:

1/ Proběhl náhradní seminář R. Účast: Horák, Koval, Liebisch, Štancl, Trojan a Tuček. Omluveni: Firbacher a Vodák. Neomluveni: Merbs. Přerušení činnosti: Štěpánek.

2/ Na náhradní seminář se dostavil nový zájemce o funkci R p. Filip Horák. Byl proveden vstupní pohovor a seznámení s činností R.

3/ KRD OFS HK upozorňuje OÚ KRD KH kraje, že z důvodu snížení počtu R není schopna zajistit delegace R pro utkání krajských a vyšších soutěží.

4/R Koval, Markarjanc a Skyba splnili závazky vůči KRD.
R Kejř a Horák uhradí poplatky do 30.3.2018 na sekretariátu u L. Douděry. V případě nezaplacení KRD předá jmenované k projednání do DK.

5/ Schváleno obsazení R na 15. a 16. kolo. Obsazení DFA bude operativně upřesněno.

6/ KRD předkládá VV ke schválení NL pro jaro 2018.

7/ KRD upozorňuje R Kekeláka, že v případě omluvy ze zdravotních důvodů nelze řídit žádná utkání.

8/ KRD ve spolupráci s VV podala žádost o grant krajského úřadu na teoretické a praktické semináře rozhodčích OFS HK.

9/ KRD zve zástupce VV OFS HK na příští schůzi.

10/ KRD zve na příští schůzi p. Zbyňka Novotného.

Příští schůze KRD se koná 12.4.2018 od 16:30 hod. v Hostinci U Jelena, Karoliny Světlé 805/13, 500 02 Hradec Králové 2.

Zapsal: Dušan Krucký
Ověřil: Evžen Zvolánek